Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν

Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν

Συγγραφέας:  Κρυσταλλία Χαλκιά
Εκδότης:Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Αριθμός Σελίδων  592

Το βιβλίο ανήκει στον κλάδο της διδακτικής της φυσικής. Έχει ως κύριο στόχο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς ως προς τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του μεγάκοσμου, και ιδιαίτερα του Ηλιακού Συστήματος. Αναπτύσσει τις βασικές έννοιες για τα φαινόμενα του μεγάκοσμου και παράλληλα παρουσιάζει τις ιδέες των μαθητών για τα φαινόμενα αυτά. Επίσης, προτείνει τρόπους διδακτικής παρέμβασης για την οικοδόμηση από τους μαθητές γνώσης συμβατής με το επιστημονικό πρότυπο, αξιοποιώντας παράλληλα στοιχεία από διάφορες μορφές γνώσης και πολιτισμού (επιστήμη, τέχνη, λαϊκή παράδοση κ.ά.). Μια τέτοια προσέγγιση φιλοδοξεί να αποτελέσει και μια πρόταση για εκλαΐκευση των βασικών εννοιών της αστρονομίας.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης