Φωτογραφιές

 

 

 

Ομοματοδοσία ξενώνα Αστεροσκοπείου Σκίνακα Ιωάννης Παπαμαστοράκης

 

 

Ομοματοδοσία ξενώνα Αστεροσκοπείου Σκίνακα Ιωάννης Παπαμαστοράκης. Με τον κ. Ι. Παπαμαστοράκη, το διευθυντή του Αστεροσκοπείου κ. Β. Χαρμανδάρη και τον κ. Γ. Γραμματικάκη.