Κομήτες, Διάττοντες, Αστεροειδείς, Τεχνητοί δορυφόροι, Εκλείψεις, Διαβάσεις