Η διατήρηση των Αστρονομικών “παραθύρων” για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η διατήρηση του αστρονομικού περιβάλλοντος είναι στενά συνδεδεμένη με την κατανόηση και την αποδοχή της επιστήμης της αστρονομίας από την κοινωνία. Αυτό όμως απαιτεί αποτελεσματική μόρφωση. Ξέρουμε πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό που μας μένει είναι να δραστηριοποιηθούμε στο χώρο της εκπαίδευσης και να πείσουμε τους συναδέλφους μας και τους μαθητές μας να κάνουν […]

Αστρονομία και περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η Αστρονομία διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μάθημα επιλογής για τους μαθητές της Β’ Λυκείου. Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται (ΥΠΕΠΘ, 2002): • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα φαινόμενα που μελετά η Αστρονομία. • Να γνωρίσουν τις μεθόδους επιστημονικής παρατήρησης και αξιολόγησης των αστρονομικών παρατηρήσεων. • Να ασκηθούν σε απλές αστρονομικές παρατηρήσεις. • Να […]